gnb content footer

home

Về Hàn Quốc

Đời sống sinh hoạt

Tôn giáo

Tôn giáo

Tôn giáo

Tôn giáo

Hàn Quốc là quốc gia nhiều tôn giáo cùng tồn tại hòa bình, từ Saman giáo đến Thiên chúa giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo và Hồi Giáo. Theo thống kê năm 2005, 53% dân số Hàn Quốc có theo tôn giáo. Thống kê năm 2008 chỉ ra rằng có hơn 510 tổ chức tôn giáo ở Hàn Quốc.
Trong số đó, Phật giáo và Khổng giáo là hai luồng tư tưởng gốc rễ trong đời sống người Hàn Quốc, hơn một nửa số các di tích và di sản văn hóa của Hàn Quốc có liên quan đến hai tôn giáo này.
Kể từ khi Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc năm 372 sau Công Nguyên, trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc đã có hàng chục ngàn ngôi chùa và số tín đồ theo đạo Phật cũng nhiều hơn so với các tôn giáo khác.

Religion_Korean_Life_01_s_v.gifĐược xem là hệ tư tưởng nhà nước của thời đại Joseon (1392-1910), Khổng giáo được đề cao như một cương lĩnh hành động mang tính luân thường đạo lý hơn là một tôn giáo và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thành, hiếu thảo và phẩm chất cao đẹp khác. Người theo Khổng giáo cũng coi trọng việc thờ cúng tổ tiên với niềm tin rằng các linh hồn tổ tiên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu, và cố tìm các vị trí tốt cho mộ của tổ tiên họ. Tuy nhiên, ngày nay nét truyền thống này đã dần bị mai một và đa số người Hàn Quốc đổi từ tập tục địa táng sang hỏa táng.

Religion_Korean_Life_01.jpg

Nhà thờ lớn Chungdong ở Seoul - Nhà thờ của đạo Tin lành đầu tiên của Hàn Quốc được thành lập năm 1897 tại Jeong-dong, Seoul.


Lotus Lantern Festival. The festival celebrates the birth of Shakyamuni Buddha on the 8th day of the 4th lunar month.

Lễhội rước đèn hoa sen - Lễ hội được tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh của Đức phật Thích ca mâu ni vào ngày 8 tháng 4 âm lịch.Thiên chúa giáo thâm nhập vào Hàn Quốc từ Trung Quốc qua các công sứ của thời đại hậu Joseon, những người đã đến thăm Bắc Kinh và dẫn theo các linh mục phương Tây. Những người đầu tiên theo đạo Thiên chúa giáo La Mã ở Hàn Quốc tuy bị đối xử hà khắc, bị tra tấn hay nhục hình nhưng tôn giáo này đã nhanh chóng lan rộng đến các tầng lớp dân chúng trên khắp mọi miền Hàn Quốc. Nhiều tín đồ Thiên chúa giáo đã tử vì đạo trong thời Joseon đã khiến Hàn Quốc trở thành quốc gia có số thánh nhiều thứ tư trên thế giới.
Đạo Tin lành được truyền đến Hàn Quốc trong suốt những năm cuối của thế kỷ 19 bởi những người truyền giáo Bắc Mỹ, và nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhiều người qua hệ thống giáo dục, trường học và dịch vụ y tế. Ngày nay, những người theo đạo Tin lành ở Hàn Quốc mở rất nhiều trường trung học cơ sở và phổ thông, cao đẳng và đại học, và trung tâm y tế để truyền bá tư tưởng của Đạo Tin lành.

Religion_Korean_Life_03.jpg

Bên trong nhà thờ lớn Myeong-dong, SeoulThe Seoul Central Mosque in Itaewon, Seoul

Nhà thờ Hồi giáo Trung ương Seoul ở Itaewon, SeoulỞ Hàn Quốc, các tôn giáo bản địa như Thiên đạo giáo, Viên phật giáo và Đại tông giáo luôn có nhiều hoạt động nhằm mở rộng tín ngưỡng khắp toàn quốc. Thiên đạo giáo (Cheondogyo) được thành lập dựa trên Giáo lý Đông học (Donghak) thế kỷ 19, duy trì học thuyết cho rằng “Con người là thượng đế”, tạo nên ảnh hưởng lớn trong quá trình hiện đại hóa của Hàn Quốc.
Đại tông giáo (Daejonggyo) là tôn giáo được thành lập đầu thế kỷ 20 nhằm thờ phụng Dangun, người sáng lập nhà nước đầu tiên của Hàn Quốc, cũng góp phần đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc của Hàn Quốc. Năm 1955, Hàn Quốc lần đầu tiên sáng lập Hiệp hội nhà thờ Hồi giáo và và thầy tế Hàn Quốc đầu tiên. Vào năm 1967, Hiệp hội trung ương Hồi giáo Hàn Quốc được thành lập và hiện có khoảng hơn 60 nhà thờ Hồi giáo và hơn 100,000 tín đồ Hồi Giáo tại Hàn Quốc.
Bên cạnh những tôn giáo chính, Saman giáo cũng đóng một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Hàn Quốc. Tôn giáo này thể hiện sự cố gắng giúp con người kết nối với thế giới linh hồn và dự đoán tương lai. Khi bắt đầu kinh doanh hay trước khi kết hôn, người Hàn Quốc cũng thường hay xem bói.

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  xin hãy liên hệ