gnb content footer

home

Nguồn tin

Ấn phẩm

Tạp chí Hàn Quốc

Tạp chí Hàn Quốc

KOREA [2019 VOL.15 No.12]

Thumbnail.jpg

Chủ đề
- Gangnam, nơi sinh và trung tâm của Kpop


Tâm điểm
- Triển lãm vườn Seoul 2019
- Nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra ở thành phố Seoul


Người
- Song Kyunga, người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc

  • trang : 56
  • Ngày tháng : 12.2019
  • Nguồn : KOCIS
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
PDF Download E-Book View

Featured Topics

http://vietnamese.korea.net/Resources/Publications/KOREA-Magazines/view?articleId=9470

URL Sao chép

Danh sách

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  Liên hệ