gnb content footer

home

Nguồn tin

Ấn phẩm

Tạp chí Hàn Quốc

Tạp chí Hàn Quốc

KOREA [2020 VOL .16 No.1]

KOREA Magazine 2001 Thumbnail.jpg

Cái đẹp
Hanok, kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc

Du lịch
Deogyusan, núi được bao phủ bởi tuyết trắng

Hương vị
Bungeoppang, một loại bánh hình cá chép bên trong có bột đậu đỏ ngọt

  • trang : 52
  • Ngày tháng : 01.2020
  • Nguồn : KOCIS
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
PDF Download E-Book View

Featured Topics

http://vietnamese.korea.net/Resources/Publications/KOREA-Magazines/view?articleId=9482

URL Sao chép

Danh sách

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  Liên hệ