gnb content footer

home

Sự kiện

Triển lãm

Triển lãm

Triển lãm RSS RSS

Triển lãm

Musee d’Orsay_poster_ss1.jpg

Triển lãm của bảo tàng quốc gia Pháp M...
Địa điểm : Seoul
29.10.2016 ~ 05.03.2017

exhibitionposter010_298_event.jpg

Wondo, câu chuyện của 2 nhà thiết kế f...
Địa điểm : Seoul
05.10.2016 ~ 17.11.2016

NFM_senior_exhibit_poster_event.jpg

Triển lãm đặc biệt về người cao tuổi t...
Địa điểm : Seoul
30.09.2016 ~ 08.11.2016

Cityintheart_event_ss.jpg

Triển lãm 'Mỹ thuật trong đô thị, đô t...
Địa điểm : Seoul
05.10.2016 ~ 23.11.2016

Gwangju Biennale_event_ss.jpg

Gwangju Biennale 2016
Địa điểm : Gwangju
02.09.2016 ~ 06.11.2016

2016_sejong_poster_event_ss.jpg

Thành phố Sejong 2005-2015
Địa điểm : Seoul
17.07.2016 ~ 17.10.2016

MMCA_Moon_L1_event.jpg

Triển lãm trăng tròn trăng khuyết
Địa điểm : Gyeonggi-do
18.08.2016 ~ 12.02.2017

sinan_exhibit_poster_L_EVENT.jpg

Triển lãm đặc biệt những di vật tàu bu...
Địa điểm : Seoul
26.07.2016 ~ 04.09.2016
~