gnb content footer

Tạp chí KOREA

KoreaMagaine

Các độc giả hãy đăng ký và thưởng thức tạp chí KOREA ngay bây giờ! Bạn sẽ có thể nhận được tạp chí được cập nhật hàng tháng với nhiều nội dung mới qua email của mình. Khám phá và trải nghiệm những gì liên quan đến Hàn Quốc.

Dựa vào Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, người nộp đơn cho dịch vụ này được yêu cầu cung cấp sự đồng ý với các điều khoản dưới đây. Các độc giả có thể không đồng ý với việc KOCIS thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý sử dụng thông tin cá nhân thì việc đăng ký của bạn có khả năng bị từ chối.

Xin vui lòng nhập các thông tin sau để nhận tạp chí KOREA đến email của mình.

Thông tin cần thiết cho hồ sơ nội bộ (Bắt buộc*) Họ tên, Quốc gia cư trú, Địa chỉ email
Mục đích lưu trữ thông tin cá nhân Để gửi tạp chí KOREA cho các độc giả
Sự đồng ý cung cấp thông tin Các độc giả có thể không đồng ý với việc KOCIS thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không đồng ý sử dụng thông tin cá nhân thì sự đăng ký của bạn có khả năng bị từ chối.
Thời gian lưu trữ thông tin Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong 2 năm và sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức khi bạn hủy đăng ký đọc tạp chí.

Xin vui lòng nhập các thông tin sau

Địa chỉ email*
@

Đăng ký Bắt đầu lại

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  Liên hệ