gnb content footer

home

Chính phủ

Sự kiện nổi bật

Quốc sự

Quốc sự

Quốc sự RSS RSS

Quốc sự

issue_Dokdo.jpg

Đảo Dokdo & Biển Đông
Về mặt địa lý và theo quy định của luật pháp quốc tế, Dokdo nằm trên Biển Đông là lãnh thổ của Hàn Quốc. Cố gắng của Nhật nhằm chiếm hòn đảo Dokdo đã phủ nhận lại những ghi chép trong lịch sử. Tên gọ...