gnb content footer

home

Sự kiện

Biểu diễn

Biểu diễn

Biểu diễn RSS RSS

Biểu diễn

바이에른 방송교향악단.PNG

Mariss Jansons và dàn nhạc giao hưởng ...
Địa điểm : Seoul
04.12.2016 ~ 05.12.2016

il trovatore.PNG

Vở opera "Il Trovatore"
Địa điểm : Seoul
25.11.2016 ~ 04.12.2016

161011_chungkyungwha_event.jpg

Nghệ sỹ violin Chung Kyung Wha biểu di...
Địa điểm : Seoul
19.11.2016 ~ 19.11.2016

160922_andrasschiff_event.jpg

Độc tấu piano Andras Schiff
Địa điểm : Seoul
23.10.2016 ~ 23.10.2016

160919_boys24_event.jpg

'Boys 24' Concert
Địa điểm : Seoul
22.09.2016 ~ 23.10.2016

160912_annesophiemutter_event.jpg

Độc tấu violin Anne-Sophie Mutter
Địa điểm : Seoul
14.10.2016 ~ 14.10.2016

160907_juliafischer_event.jpg

Độc tấu violin của nữ nghệ sĩ Julia Fi...
Địa điểm : Seoul
21.10.2016 ~ 21.10.2016

160906_romeoballet_event.jpg

Romeo và Juliet
Địa điểm : Seoul
22.10.2016 ~ 29.10.2016

160906_kinkyboots_event.jpg

Nhạc kịch 'Kinky Boots'
Địa điểm : Seoul
02.09.2016 ~ 13.11.2016

160906_scentofink_event.jpg

Đoàn múa quốc gia 'Mukhyang'
Địa điểm : Seoul
06.10.2016 ~ 08.10.2016
~