gnb content footer

home

Sự kiện

Biểu diễn

Biểu diễn

Biểu diễn RSS RSS

Biểu diễn

161011_chungkyungwha_event.jpg

Nghệ sỹ violin Chung Kyung Wha biểu di...
Địa điểm : Seoul
19.11.2016 ~ 19.11.2016

160922_andrasschiff_event.jpg

Độc tấu piano Andras Schiff
Địa điểm : Seoul
23.10.2016 ~ 23.10.2016

160919_boys24_event.jpg

'Boys 24' Concert
Địa điểm : Seoul
22.09.2016 ~ 23.10.2016

160912_annesophiemutter_event.jpg

Độc tấu violin Anne-Sophie Mutter
Địa điểm : Seoul
14.10.2016 ~ 14.10.2016

160907_juliafischer_event.jpg

Độc tấu violin của nữ nghệ sĩ Julia Fi...
Địa điểm : Seoul
21.10.2016 ~ 21.10.2016

160906_romeoballet_event.jpg

Romeo và Juliet
Địa điểm : Seoul
22.10.2016 ~ 29.10.2016

160906_kinkyboots_event.jpg

Nhạc kịch 'Kinky Boots'
Địa điểm : Seoul
02.09.2016 ~ 13.11.2016

160906_scentofink_event.jpg

Đoàn múa quốc gia 'Mukhyang'
Địa điểm : Seoul
06.10.2016 ~ 08.10.2016

royalphil_event.jpg

Dàn nhạc Royal Philharmonic biểu diễn ...
Địa điểm : Seoul
08.09.2016 ~ 10.09.2016

160803_sumijo_event.jpg

Sumi Jo: La Primadonna
Địa điểm : Seoul
28.08.2016 ~ 28.08.2016
~