gnb content footer

home

Nguồn tin

Ấn phẩm

Tạp chí Hàn Quốc

Tạp chí Hàn Quốc

KOREA [2019 VOL.15 No.11]

KOREAMagazine1911 Thumbnail.jpg

Chủ đề
- Centum City, khu phức hợp mua sắm và du lịch ở thành phố Busan


Tâm điểm
- Lễ Hội Pháo hoa quốc tế Busan 2019
- Milmyeon (Mì lúa mì), món ăn đại diện cho văn hóa ẩm thực Busan


Người
- Ông Lee Hyuk, Giám đốc của Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc

  • trang : 56
  • Ngày tháng : 11.2019
  • Nguồn : KOCIS
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
PDF Download E-Book View

Danh sách

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  Liên hệ