gnb content footer

home

Về Hàn Quốc

Quan hệ liên Triều

Bối cảnh lịch sử của sự phân chia Nam Bắc

Bối cảnh lịch sử của sự phân chia Nam Bắc

Bối cảnh lịch sử của sự phân chia Nam Bắc

Bối cảnh lịch sử của sự phân chia Nam BắcMặc dù các xung đột và đối đầu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong khu vực phi quân sự DMZ vẫn vô cùng căng thẳng trong hơn 65 năm qua, nhưng không khí đối thoại và trao đổi, hợp tác vẫn được củng cố tạm thời giữa hai quốc gia trong các Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức năm 2000 và 2007. Tuy nhiên, mối đe dọa tấn công từ phía Triều Tiên vẫn gây căng thẳng dọc khu phi quân sự DMZ.

Bối cảnh lịch sử của sự phân chia Nam Bắc

Với sự đầu hàng của Nhật Bản trong Chiến tranh Thái Bình Dương vào tháng 8 năm 1945, bốn thập kỷ dưới ách thống trị của thực dân Nhật đã kết thúc và quân đội Mỹ và Xô Viết đã lần lượt chia nhau đóng quân ở phía nam và bắc của vĩ tuyến 38. Sự kiện đã dẫn đến sự phân chia Bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia tách biệt. Vào 25 tháng 6 năm 1950, Triều Tiên đã tấn công Hàn Quốc, khơi mào cuộc chiến cốt nhục tương tàn trong ba năm. Bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục bị chia cắt cho đến khi thỏa thuận đình chiến vào 27 tháng 7 năm 1953 được kí kết và tình trạng này vẫn tiếp diễn trong suốt 60 năm qua và kéo dài cho đến tận ngày nay.

Featured Topics

http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Inter-Korean-Relations/Historical-Background

URL Sao chép

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  xin hãy liên hệ